.

Utvidelse av siktlinje ved gamle E18 fra Holmestrand til Horten

.

Tragisk sak som kanskje kunne vært unngått ved bruk av folk med riktig kompetanse og fokus på HMS

.

Nabotvister om trær kommer jeg borti ganske ofte.

Jeg hugger ikke trær over nabogrensene uten skriftlig avtale med rettmessig eier av trærne det gjelder.

Dette er både for kunden og min egen del.